Project Vitaal & Voorbereid

Project Vitaal & Voorbereid

Vanaf 1 januari begint het project Vitaal & Voorbereid. De christelijke internationale gemeenschappen krijgen steeds meer te maken met ouderen in hun midden. Dit is afhankelijk van hoe lang deze gemeenschappen al in Nederland vertegenwoordigd zijn. Waar meer...
Verschillen Overbruggen

Verschillen Overbruggen

De reacties van Black Live Matters waren voor de gemeente Rotterdam aanleiding om het programma “Relax. Dit is Rotterdam” te intensiveren. Eén van de acties van het plan is het ondersteunen van initiatieven op wijk- en stadniveau om met elkaar in gesprek te gaan over...
Maak kennis met onze nieuwe medewerker!

Maak kennis met onze nieuwe medewerker!

Wij als mensen moeten ons blijven ontwikkelen, om tot volle groei en bloei te komen. Door in verbinding te staan met elkaar, is er geen ruimte voor schaamte en kun je van betekenis zijn voor elkaar…dit is discipelschap! Ik ben Mervin van Putten, ambulant...
Stap uit Armoede

Stap uit Armoede

Dit project richt zicht op het toerusten van de kerken om gezinnen te helpen om stappen te zetten uit de armoede, voorbij schaamte naar eigenwaarde en vanuit lethargie naar initiatief. SKIN-Rotterdam organiseert trainingen en coaching voor vrijwillige sleutelpersonen...