Het laatste nieuws van 2021

Nieuwjaarsgroet samenwerkende organisaties Dit jaar geen nieuwjaarsreceptie van de samenwerkende organisaties Samen010, Mara en SKIN-Rotterdam, daarom een digitale groet die op 31 december om 24.00 uur live gaat. U ontvangt een mail met de link.  De boodschap bevat een verrassende mededeling dus blijf zeker tot het einde kijken!   Mannenkleding voor de koude dagen Er…

Meet & Greets internationale kerken

Al jaren ontmoeten we elkaar als internationale kerken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de 3e zondag van januari. Vorig jaar kon dit helaas niet fysiek doorgaan en hebben we online elkaar gegroet en nieuwjaar gewenst. Dit jaar kunnen we het weer niet groot doen. Daarom willen we aan het begin  van het jaar meerdere keren kleinere ‘Meet…

Project Vitaal & Voorbereid

Vanaf 1 januari begint het project Vitaal & Voorbereid. De christelijke internationale gemeenschappen krijgen steeds meer te maken met ouderen in hun midden. Dit is afhankelijk van hoe lang deze gemeenschappen al in Nederland vertegenwoordigd zijn. Waar meer ouderen met een specifieke migratieachtergrond zorg behoeven zien we de vraag (en in mindere mate) het aanbod…

Maak kennis met onze nieuwe medewerker!

Wij als mensen moeten ons blijven ontwikkelen, om tot volle groei en bloei te komen. Door in verbinding te staan met elkaar, is er geen ruimte voor schaamte en kun je van betekenis zijn voor elkaar…dit is discipelschap! Ik ben Mervin van Putten, ambulant behandelaar binnen de GGZ en daarnaast ben ik Jeugd en gezinscoach.…

Stap uit Armoede

Dit project richt zicht op het toerusten van de kerken om gezinnen te helpen om stappen te zetten uit de armoede, voorbij schaamte naar eigenwaarde en vanuit lethargie naar initiatief. SKIN-Rotterdam organiseert trainingen en coaching voor vrijwillige sleutelpersonen uit de kerken en legt verbindingen tussen de kerken en organisaties met kennis van zaken. We maken…

Partners in de wijk

In Partners in de Wijk gaan we met tien verschillende kerken aan de slag om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke organisaties (professionele en vrijwilligers) de in hun wijk bezig zijn om mensen te helpen in de uitdagingen die ze iedere dag tegenkomen. Vrijwilligers uit de kerken krijgen een training in ‘de sociale kaart’ en…