SKIN -YOUNG is een project die zich richt op christelijke jongeren van Internationale kerken tussen 18 en 35 jaar in Rotterdam en die bouwt aan een netwerk van (christelijke) jongeren die zich naast hun thuis, school en kerkomgeving willen ontwikkelen. Een netwerk om talent, creativiteit en ideeën te stimuleren wat kan leiden tot nieuwe initiatieven en co-creaties binnen de gemeenschap.

Het doel van SKIN -YOUNG is dat christelijke jongeren de kans krijgen om te werken aan een gezonde toekomst waarin zij maatschappelijk kunnen participeren. Hierbij zijn talentbenadering, peer to peer support, jongereninitiatief en de inzet van ervaringsdeskundigheid de uitgangspunten. Jongeren werken zowel aan hun professionele als aan hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Ook persoonlijk leiderschap komt hierbij aan de orde, de jongeren krijgen de kans om te groeien in een veilige omgeving. Daarnaast kunnen zij bij het SKIN YOUNG netwerk terecht voor verschillende persoonlijke hulpvragen over bijvoorbeeld psychische of financiële belemmeringen. Het ‘vóór en dóór’ jongeren klinkt door in de ondersteuningswijze.

Voor meer informatie neem contact op met Bisola Olusanya, bisola@skinrotterdam.nl

Het project SKIN-YOUNG wordt mogelijk gemaakt door Het Laurensfonds en Fonds H.