SKIN-Rotterdam is een non-profit instelling en heeft de ANBI-status. Onze activiteiten en projecten worden mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Rotterdam en door de steun van diverse fondsen. Daarnaast zijn we afhankelijk van donaties en giften. U kunt SKIN-Rotterdam financieel steunen door middel van:

EENMALIGE GIFT

Dit doet u heel eenvoudig door onze donatieknop. Afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van de gift, is deze mogelijk aftrekbaar van de belasting. Kijk hier voor de voorwaarden.

PERIODIEKE GIFTEN VOOR MINIMAAL 5 JAAR

U kunt ons ook steunen wanneer u minimaal 5 jaar een regelmatige (minstens 1x per jaar) periodieke gift van (ongeveer) hetzelfde bedrag naar ons overmaakt. Voordeel van zo’n periodieke gift is dat deze altijd aftrekbaar is van de inkomstenbelasting: er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Een periodieke gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u de gift heeft (laten) vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Kijk hier voor voorbeelden van de belastingdienst.

NALATENSCHAP

Heeft u er wel eens over nagedacht om ons te ondersteunen met uw vermogen als u er zelf niet meer bent? Dat kan door SKIN-Rotterdam als begunstigde in uw testament op te nemen. SKIN-Rotterdam is als ANBI-instelling vrijgesteld van successierechten. In tegenstelling tot erfgenamen hoeven wij geen belasting te betalen over nalatenschappen.

Heeft u vragen over (periodieke) giften of nalatenschap neem dan contact met ons op.