Sociale hulpdienst Gemeente Rotterdam

Via het telefoonnummer 14010 kunnen Rotterdammers hun hulpvraag doen. Daarnaast kunnen ook professionals, zoals huishoudelijke hulpen en thuiszorg, een melding doen. Tijdens hun werkzaamheden signaleren zij wellicht problemen, zoals een lege koelkast, die zij niet zelf kunnen oplossen. Meldingen en hulpvragen worden vervolgens doorgezet naar het welzijnswerk dat in elk gebied, van Pernis tot IJsselmonde,…

Politiek

Met enige regelmaat organiseert SKIN-Rotterdam activiteiten rondom het thema kerk en politiek. Voorbeelden hiervan zijn de verkiezingsdebatten die we hebben georganiseerd rondom gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen, in combinatie met voorlichtingsbijeenkomsten in kerken, bezoeken aan de Gemeenteraad van Rotterdam en als toehoorder bij commissievergaderingen, en een bezoek aan de Tweede Kamer. Ons beleid op het vlak van politieke…

Ouderenzorg, multicultureel en christelijk

SKIN-Rotterdam organiseert regelmatig met partners symposia en workshops over ouderenzorg. Doel is bruggen te slaan tussen de ouderenzorgsector en mensen vanuit de christelijke internationale gemeenschappen. Zodat men elkaar beter leert kennen en begrijpen en kennis en expertise uit kan wisselen. Iedereen die binnen de internationale christelijke gemeenschappen in Rotterdam iets wilde betekenen voor de ouderen…

Opleidingen voor voorgangers

Kennisbank Opleidingen SKIN landelijk De kennisbank Opleidingen van SKIN-Landelijk geeft informatie over Universitaire en HBO geaccrediteerde opleidingen en anders geaccrediteerde opleidingen. Diverse opleidingen Center for Theology of Migration aan de Vrije Universiteit is de ambtsopleiding / postacademische opleiding van SKIN (Samen kerk in Nederland) speciaal voor migranten pastors, kerkelijke medewerkers of christelijke geestelijke verzorgers. Pastors die…

Mantelzorg

Een mantelzorger is iemand die lange tijd hulp of zorg verleent aan iemand uit zijn of haar omgeving. Denk aan een familielid of iemand uit de vriendenkring. Het gaat hierbij niet over de zorg voor bijvoorbeeld kinderen. Als u een kind heeft dat extra zorg nodig heeft (bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke beperking) dan…

Mannengroep voorgangers

SKIN-Rotterdam heeft een groep voor mannelijke voorgangers Men in Ministry. Ongeveer vier keer per jaar komen zij bij elkaar rond een onderwerp. In sommige gevallen zijn de avonden open voor alle mannelijke kerkleiders. Meer weten, hou de agenda in de gaten of neem contact op met harm@skinrotterdam.nl of op nummer 06-19003869.  

Godsdienstonderwijs op de openbare school

Als voldoende ouders dat wensen, zijn openbare basisscholen in Nederland wettelijk verplicht om levensbeschouwelijke en godsdienstige vormingslessen aan te bieden. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten en betaald door de overheid. Ouders kunnen kiezen uit protestants-christelijke, rooms-katholieke, humanistische, islamitische of boeddhistische lessen. Zit uw kind op een openbare school en wenst u godsdienstig vormingsonderwijs (GVO)…

Fondsenwerving en subsidies

 Fondsenwerving en subsidies 09/12/2020 Heeft u een idee voor een project voor jongeren, ouderen of kwetsbare mensen en zoekt u hier fondsen voor dan kunt u op verschillende plaatsen terecht: Fondsenzoeker Rotterdamse fondsen Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken (SOFAK) Subsidies Gemeente Rotterdam Kansfonds Oranjefonds Wij doen mee Vaillantfonds Heeft u hier hulp bij nodig laat…

Cursussen voor vrijwilligers

Cursussen voor vrijwilligers 09/12/2020 Zorgzaam.nl geeft een overzicht van interessante cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers, mantelzorgers en andere doelgroepen op het gebied van vrijwilligerswerk en burenhulp in de Gemeente Rotterdam. De cursussen zijn vaak gratis. Er is ook een online aanbod.