MISSIE

In Rotterdam zijn ongeveer 200 christelijke internationale gemeenschappen actief met alle mogelijke christelijke denominaties en variërend van 30 – 2000 leden. SKIN-Rotterdam wil deze gemeenschappen samen brengen en ondersteunen, met als doel: stabiele organisaties die gezamenlijk een krachtige en positieve stem kunnen laten horen in de Rotterdamse samenleving, en waar mogelijk daar buiten. Dit bereiken we alleen als zoveel mogelijk christelijke gemeenschappen zich aansluiten bij SKIN-Rotterdam.

VISIE

Samen Kerk in Nederland (SKIN) Rotterdam is een stichting voor en door de christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam en omstreken. De organisatie is in 2007 door een aantal voorgangers opgericht. Hun doel was de krachten te bundelen en samen te werken. Dit vanuit een visie gebaseerd op de oproep tot eenheid onder christenen in o.a. Johannes 17 en 1 Korinthen 12: ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus’. Jezus roept christenen op om geen onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld afkomst of vorm. De diversiteit van het christendom is juist een grote kracht, omdat ze zo voor allerlei verschillende mensen betekenis kan krijgen op een manier die bij hen past. Net als in een lichaam komt deze kracht echter pas optimaal tot uitdrukking wanneer alle verschillende onderdelen samenwerken.

SPEERPUNTEN

De speerpunten van SKIN-Rotterdam zijn ‘stabiele organisaties’ en ‘gezonde families’. Gezonde families vormen de basis voor een stabiele organisatie van de christelijke gemeenschappen. Andersom stimuleren stabiele organisaties een gezond familieleven van de leden van de gemeenschappen. Deze verbinding met elkaar en de omgeving versterkt het vermogen en geeft ruimte om een krachtige positieve stem te laten horen en van waarde te zijn voor de hele samenleving.

LOGO

Het logo van SKIN-Rotterdam brengt ons werkveld tot uiting: de driehoek van kerk, overheid en samenleving. Met een brede, stevige basis van stabiele organisaties en gezonde families. We bouwen bruggen tussen de internationale kerken, ‘autochtone’ kerken, overheid en de maatschappelijke organisaties. Door onze krachten te bundelen en expertise te delen kunnen we samen nog veel meer bereiken in en voor de samenleving.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan het werk van SKIN-Rotterdam? Klik dan op het menu-item: DOE MEE!

HISTORIE

SKIN-Rotterdam werd geboren in de auto, tussen twee bestuursleden van de landelijke SKIN, Rev. Robert Calvert van de Scots International Church Rotterdam en pastor Ola Asubiaro van Glorious Chapel International, op weg naar een bestuursvergadering van het landelijke bestuur in Utrecht. Ze besloten de visie die zij op weg naar de vergadering hadden ontvangen voor te leggen aan de andere bestuursleden: om een SKIN dochter te starten in Rotterdam – en iedereen verwelkomde dit idee met een warm hart.

We verzekerden hen dat we niet een andere organisatie wilden oprichten die zou concurreren met het werk dat SKIN al deed, maar dat we het werk dat SKIN in Nederland deed op lokaal niveau wilden versterken, omdat we op lokaal niveau effectiever en efficiënter zouden zijn. In de maand mei 2005 nodigde Rev. Calvert enkele pastors uit om deze visie te bespreken en hun meningen te horen. De opkomst was goed, veel pastors van internationale kerken kwamen om hun meningen te geven, informatie en ideeën te delen, en wat ze zouden verwachten van de nieuwe organisatie. Het was een zeer succesvolle bijeenkomst.

Zeven bestuursleden werden gekozen: Pastor Ola Asubiaro, Rev. Calvert, Rev. Nana Opoku, Rev. Arie Potuyt, Rev, Relies Riley, mw. Lea Lynch, dhr. Piet de Vries als adviseur en mw. Florence Greatbanks die als secretaris geweldig werk verrichtte. In 2007 voegden Piet de Vries en Kap. Tjakko Bouwman zich bij het bestuur.

SKIN-Rotterdam streeft vier zaken na:

  1. Gelijkheid: wij geloven dat alle mensen mensen gelijk zijn en grote waardigheid en talenten hebben omdat ze in Gods gelijkenis zijn geschapen.
  2. Integriteit: wij geloven in de rol van de lokale christelijke gemeenschap als voornaamste brenger van genezing. Dit betekent dat SKIN-Rotterdam fungeert als middel om de internationale kerken te helpen om een respectvolle positie te bekleden in de stad, maar niet de plek van de kerken zou innemen; alle kerken zijn vrij om God te dienen op hun eigen manier.
  3. Eenheid: wij geloven dat niet een kerk de stad Rotterdam kan genezen of redden; we hebben meerdere kerken in de stad nodig ‘Hieraan zullen zij allen herkennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.” (Johannes 13:35).
  4. Bruggen bouwen: wij geloven dat we als een lichaam samen bruggen moeten bouwen naar God, de autochtone kerken, en de lokale overheid in onze stad

Pastor Ola Asubiaro