MISSIE

In Rotterdam zijn ongeveer 200 christelijke internationale gemeenschappen actief met alle mogelijke christelijke denominaties en variërend van 30 – 2000 leden. SKIN-Rotterdam wil deze gemeenschappen samen brengen en ondersteunen, met als doel: stabiele organisaties die gezamenlijk een krachtige en positieve stem kunnen laten horen in de Rotterdamse samenleving, en waar mogelijk daar buiten. Dit bereiken we alleen als zoveel mogelijk christelijke gemeenschappen zich aansluiten bij SKIN-Rotterdam.

VISIE

Samen Kerk in Nederland (SKIN) Rotterdam is een stichting voor en door de christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam en omstreken. De organisatie is in 2007 door een aantal voorgangers opgericht. Hun doel was de krachten te bundelen en samen te werken. Dit vanuit een visie gebaseerd op de oproep tot eenheid onder christenen in o.a. Johannes 17 en 1 Korinthen 12: ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus’. Jezus roept christenen op om geen onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld afkomst of vorm. De diversiteit van het christendom is juist een grote kracht, omdat ze zo voor allerlei verschillende mensen betekenis kan krijgen op een manier die bij hen past. Net als in een lichaam komt deze kracht echter pas optimaal tot uitdrukking wanneer alle verschillende onderdelen samenwerken.

SPEERPUNTEN

De speerpunten van SKIN-Rotterdam zijn ‘stabiele organisaties’ en ‘gezonde families’. Gezonde families vormen de basis voor een stabiele organisatie van de christelijke gemeenschappen. Andersom stimuleren stabiele organisaties een gezond familieleven van de leden van de gemeenschappen. Deze verbinding met elkaar en de omgeving versterkt het vermogen en geeft ruimte om een krachtige positieve stem te laten horen en van waarde te zijn voor de hele samenleving.

LOGO

Het logo van SKIN-Rotterdam brengt ons werkveld tot uiting: de driehoek van kerk, overheid en samenleving. Met een brede, stevige basis van stabiele organisaties en gezonde families. We bouwen bruggen tussen de internationale kerken, ‘autochtone’ kerken, overheid en de maatschappelijke organisaties. Door onze krachten te bundelen en expertise te delen kunnen we samen nog veel meer bereiken in en voor de samenleving.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan het werk van SKIN-Rotterdam? Klik dan op het menu-item: DOE MEE!