Overhandiging rapport impact Corona aan CIO

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de internationale kerken in Rotterdam. Daarom heeft SKIN-Rotterdam onderzoek uit laten voeren. Op dit onderzoek is vervolgens gereflecteerd met een groep voorgangers van internationale kerken. Het rapport en de reflectie zijn aangeboden aan de heer Jaap Smit en de heer Eimert van Middelkoop van het interkerkelijk overleg met…

Verschillen Overbruggen

Bij SKIN-Rotterdam is het onze missie om verschillen te overbruggen en een positieve impact te hebben in onze stad. Wij geloven in samenwerking en begrip als fundamenten voor een betere wereld. In 2021 hebben we met trots een initiatievenloket georganiseerd om tegenstellingen in Rotterdam te overbruggen, en we waren verrast door de creatieve initiatieven die…

Afscheid Taalvrijwilliger Dirk

SKIN-Rotterdam telt een aantal trouwe vrijwilligers die ons helpen bij onze activiteiten en de mensen uit de internationale kerken bijstaan. Onze oudste vrijwilliger Dirk Korpershoek van 90 jaar, heeft helaas afscheid van ons genomen. Dirk is 10 jaar taalvrijwilliger bij SKIN-Rotterdam geweest. Hij heeft in die 10 jaar mensen afkomstig van veel verschillende landen zoals…

Rotterdams 40dagenboekje 2024

SKIN-Rotterdam heeft met veel plezier meegewerkt aan de uitgave van het Rotterdams 40dagenboekje 2024. In dit boekje staan bijdragen van 42 Rotterdamse voorgangers die voor elke dag in de veertigdagentijd een stukje te schrijven: een Bijbelstudie, gebed, beeldmeditatie, gedicht of kort verhaal. De verschillende schrijvers vertegenwoordigen de breedte van het christelijk geloof in onze stad,…

Ga stemmen op 22 november!

Op 22 november zijn er landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging. SKIN-Rotterdam vindt het belangrijk dat de mensen van de internationale kerken gaan stemmen. Door te gaan stemmen kunt u zorgen dat uw mening vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer of misschien zelfs wel in de regering (het kabinet). De wetten en beslissingen…

Jaarverslag 2022

2022 was een jaar van opbouw en elkaar weer kunnen ontmoeten, de hand schudden en omhelzen. Het voelde goed om zoveel mensen weer in levende lijve te kunnen zien. Hoogtepunt hiervan was ons 15-jarig lustrum in de Laurenskerk op 9 juli. Een feest met levendige muziek en mensen die hier plezier in hadden en hartelijke…

Terugblik Conferentie ‘Oud worden is de toekomst’

Woensdag 24 mei werden de resultaten van ons project Vitaal & Voorbereid gepresenteerd tijdens de Conferentie ‘Oud worden is de toekomst’. Wij zijn trots op deze resultaten en de geweldige opkomst tijdens deze conferentie! De bezoekers waren een mix van mensen uit internationale kerken, zorg, welzijn, overheid en andere vrijwilligersorganisaties. Het in 2022 gestarte project…