Samen Kerk zijn

Christelijke internationale gemeenschappen zijn van grote waarde voor andere kerken en voor de (Rotterdamse) samenleving als geheel. Vaak ontberen ze echter de kennis en ervaring die kerken die van oudsher in Nederland gevestigd zijn, wel hebben. Daarom ondersteunt SKIN-Rotterdam christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam en omgeving. Dit doen we vooral door het onderling contact en gezamenlijke acties te stimuleren. Op deze manier kunnen de gemeenschappen van elkaar leren, ervaringen en kennis uitwisselen, en niet te vergeten: elkaar bemoedigen. Kortom: we are a ‘SKIN’ Family!

Wat bieden wij?

Als aangesloten gemeenschap kunt u rekenen op gratis* individueel advies, cursussen, workshops, voorlichtingen, netwerkbijeenkomsten en excursies. Voorbeelden zijn: informatie over beschikbare huisvesting, hulp bij fondsenwerving en Nederlandse taallessen. SKIN- Rotterdam behartigt de belangen en legt verbindingen tussen christelijke internationale gemeenschappen, overheid, maatschappelijke organisatie en autochtone kerken. Kijk voor meer informatie bij ‘Wat doen wij’. 

*Ook niet aangesloten gemeenschappen kunnen 1x gratis gebruik maken van ons aanbod, daarna worden zij verzocht zich aan te sluiten.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod, schrijf u dan in voor de SKIN-Rotterdam update.

Waarom aansluiten?

  • Het maakt de eigen gemeenschap krachtiger
  • De eigen leden krijgen hulp en helpen vaak ook elkaar
  • We maken het geheel van de christelijke gemeenschappen krachtiger
  • De christelijke stem klinkt luider in de (Rotterdamse) samenleving

Enthousiast?

 Wie zich in onze visie herkent: sluit je bij SKIN-Rotterdam aan! Ongeacht of u een multiculturele, autochtone, protestantse, orthodoxe, katholieke kerk vertegenwoordigt.

Als aangesloten kerk kunt u rekenen op: gratis individueel advies, cursussen, workshops, voorlichtingen, netwerkbijeenkomsten en excursies. Voorbeelden zijn:  informatie over beschikbare huisvesting, hulp bij fondsenwerving en Nederlandse taallessen (door wie en voor wie?). En vele behulpzame en verbindende activiteiten!  Bekijk het actuele aanbod hier.

 

Voorwaarden

Wat SKIN- Rotterdam doet en bereikt, staat of valt bij de betrokkenheid van de christelijke gemeenschappen die zich bij ons hebben aangesloten. We gaan ervan uit dat deze allemaal actief meedoen aan onze activiteiten.

Aansluiten?

Vertegenwoordigt u een christelijke internationale gemeenschap en herkent u zich in onze visie: sluit u bij SKIN-Rotterdam aan!

Neem contact met ons op voor een afspraak.

Bruggen bouwen?

SKIN-Rotterdam legt graag verbindingen tussen Christelijke Internationale gemeenschappen en autochtone kerken voor ontmoeting, gezamenlijk dingen doen of vieren of ‘kanselruil’. Zo laten we zien dat we samen lichaam van christus zijn en dat eenheid in verscheidenheid echt een kracht is. Christelijke internationale gemeenschappen en autochtone kerken werken ook nu al samen, bijvoorbeeld in acties voor de wijk of in het convent der kerken in Rotterdam. Verschillende voorgangers van de Protestantse kerk doen mee met onze Women in Ministry groep.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Share This