ABONNEER U OP ONZE ‘UPDATE VOOR KERKEN’ OM REGELMATIG NIEUWS VOOR KERKEN TE ONTVANGEN
  We nemen uw privacy serieus. Bekijk hier ons privacybeleid .

  Christelijke internationale gemeenschappen zijn van grote waarde voor andere kerken en voor de (Rotterdamse) samenleving als geheel. Vaak ontberen ze echter de kennis en ervaring die kerken die van oudsher in Nederland gevestigd zijn, wel hebben. Daarom ondersteunt SKIN-Rotterdam christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam en omgeving. Dit doen we vooral door het onderling contact en gezamenlijke acties te stimuleren. Op deze manier kunnen de gemeenschappen van elkaar leren, ervaringen en kennis uitwisselen, en niet te vergeten: elkaar bemoedigen. Kortom: we are a ‘SKIN’ Family!

  WAT BIEDEN WIJ?

  Als aangesloten gemeenschap kunt u rekenen op gratis* individueel advies, cursussen, workshops, voorlichtingen, netwerkbijeenkomsten en excursies. Voorbeelden zijn: informatie over beschikbare huisvesting, hulp bij fondsenwerving en Nederlandse taallessen. SKIN- Rotterdam behartigt de belangen en legt verbindingen tussen christelijk internationale gemeenschappen, overheid, maatschappelijke organisaties en traditionele kerken. Kijk voor meer informatie bij ‘Wat doen wij?’.

  *Ook niet aangesloten gemeenschappen kunnen 1x gratis gebruik maken van ons aanbod, daarna worden zij verzocht zich aan te sluiten of een bijdrage te betalen voor de kosten.

  WAAROM AANSLUITEN?
  • Het maakt de eigen gemeenschap krachtiger
  • De eigen leden krijgen hulp en helpen vaak ook elkaar
  • We maken het geheel van de christelijke gemeenschappen krachtiger
  • De christelijke stem klinkt luider in de (Rotterdamse) samenleving

   

  ENTHOUSIAST?

  Wie zich in onze visie herkent: sluit aan bij SKIN-Rotterdam ! Ongeacht of u een multiculturele, autochtone, protestantse, orthodoxe, katholieke kerk vertegenwoordigt.

  Als aangesloten kerk kunt u rekenen op: gratis individueel advies, cursussen, workshops, voorlichtingen, netwerkbijeenkomsten en excursies. Voorbeelden zijn: informatie over beschikbare huisvesting, hulp bij fondsenwerving en Nederlandse taallessen door vrijwilligers aan groepen in uw kerk of als maatjes voor individuele personen. En vele behulpzame en verbindende activiteiten! Bekijk het actuele aanbod hier.

  VOORWAARDEN

  Wat SKIN-Rotterdam doet en bereikt, staat of valt bij de betrokkenheid van de christelijke gemeenschappen die zich bij ons hebben aangesloten. Van aangesloten kerken wordt verwacht dat zij actief deel nemen aan de activiteiten van SKIN-Rotterdam door aanwezigheid bij de jaarlijkse bijeenkomst, participatie in werkgroepen en/of ambassadeurschap voor SKIN-Rotterdam. Aangesloten kerken betalen een jaarlijkse bijdrage van 50 euro per kerk. Aangesloten kerken zijn actief in Rotterdam en omgeving. Kerken in de provincie Zuid-Holland zijn ook welkom, mits zij bereid zijn om hiervoor naar Rotterdam te reizen. Aangesloten kerken aanvaarden de Bijbel als enige bron  en de apostolische geloofsbelijdenis als uitdrukking van het door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof. Aangesloten kerken moeten aantoonbaar bereid zijn zich in te zetten voor het streven naar eenheid in de kerk en de visie van SKIN-Rotterdam te onderschrijven. Aangesloten kerken mogen niet het jaar voorafgaand aan de aansluiting met kerksplitsingen te maken hebben gehad.

  Contactgegevens van de bij aangesloten kerk op de SKIN-Rotterdam worden op de website vermeld. Aangesloten kerken hebben de de mogelijkheid om de aansluiting bij SKIN-Rotterdam te vermelden op website, flyers en in correspondentie. Ook kunnen zij zo nodig een referentie van SKIN-Rotterdam ontvangen en te refereren naar hun aansluiting in correspondentie.

  De tarieven voor niet aangesloten kerken zijn: individueel advies 50 euro per uur en deelname aan een cursus of activiteit 50 euro per persoon. De informatie van de ‘Wegwijzer‘ op deze website is gratis voor iedereen.

  AANSLUITEN?

  Vertegenwoordigt u een christelijke internationale gemeenschap en herkent u zich in onze visie: sluit u bij SKIN-Rotterdam aan!

  Neem contact met ons op voor een afspraak of download direct hier het aanmeldformulier. Wanneer wij het formulier hebben ontvangen en we hebben een indruk van uw kerk gekregen, bijvoorbeeld door een bezoek aan uw kerkdienst, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het bestuur van SKIN-Rotterdam. Binnen een maand neemt het bestuur een besluit over uw aansluiting bij SKIN-Rotterdam.

  Contact opnemen
  BRUGGEN BOUWEN?

  SKIN-Rotterdam legt graag verbindingen tussen Christelijke Internationale gemeenschappen en autochtone kerken voor ontmoeting, gezamenlijk dingen doen of vieren of ‘kanselruil’. Zo laten we zien dat we samen lichaam van christus zijn en dat eenheid in verscheidenheid echt een kracht is. Christelijke internationale gemeenschappen en autochtone kerken werken ook nu al samen, bijvoorbeeld in acties voor de wijk of in het convent der kerken in Rotterdam. Verschillende voorgangers van de Protestantse kerk doen mee met onze Women in Ministry groep.

  Meer weten? Neem contact met ons op.

  Contact opnemen