Vrienden

 1. Home
 2. Vrienden

Met uw bijdrage kan SKIN-Rotterdam zinvolle activiteiten uitvoeren, die een positief effect hebben op zowel de (leden van) de internationale en autochtoon christelijke gemeenschappen als op de Rotterdamse samenleving als geheel.

Wat kunt u doen?

Wij bouwen aan een vriendennetwerk dat ons steunt met raad en daad.

Enkele voorbeelden:

 • Delen van kennis en kunde op uw expertisegebied, zoals financiën, huisvesting, de arbeidsmarkt, jongerenwerk, ouderenzorg of welzijn
 • Organiseren van acties die SKIN-Rotterdam meer bekendheid geven
 • Werkstages, ervaringsplekken of anderszins binnen uw bedrijf of organisatie
 • Gezamenlijk een maatschappelijk project uitvoeren, zoals een kerk opknappen
 • Organiseren van excursies bij uw bedrijf, een politieke partij, maatschappelijke organisatie etc.
 • Het geven van financiële steun, hier zijn meerdere mogelijkheden voor.

Wat bieden wij u?

 • U levert een zinvolle bijdrage aan iets wat u belangrijk vindt
 • U raakt betrokken bij een mooie organisatie met inspirerende mensen
 • U helpt leden van internationale christelijke geloofsgemeenschappen bij het verwerven van een (betere) positie in de samenleving
 • U kunt uw medewerkers de gelegenheid bieden kennis te delen of op andere wijze hun steentje bij te dragen
 • Uw logo staat op onze website

Het mooie van vriendschap is dat er ook als vanzelf nieuwe, gezamenlijke initiatieven ontstaan. Misschien heeft u nu al andere ideeën over mogelijke samenwerking of een manier waarop u zou kunnen bijdragen. Wij horen het graag!

Share This