Noodfonds Help Kerken Helpen

De prijsstijgingen voor eerste levensbehoeften en hoge woonlastendelen delen harde klappen uit. De overheid neemt maatregelen, maar bij veel mensen is er nog steeds acute nood.

Tijdens de energiecrisis eind 2022 richtte SKIN-Rotterdam het Noodfonds Help Kerken Helpen op. Weet u dat internationale kerken in Rotterdam altijd al mensen helpen die in nood zijn? Zij helpen met voedsel en kleding de meest urgente nood oplossen. Het is zelfs zo dat Voedselbanken en wijkteams doorverwijzen naar de kerken wanneer zij geen oplossing weten.

Het zijn vaak mensen die het vertrouwen in de samenleving en de overheid al verloren zijn. Juist deze mensen worden nog wel gezien door de internationale kerken. Die kerken verstrekken voedsel, maaltijden en kleding en helpen door de weg te wijzen naar reguliere hulp.

AenO1
AenO4

SKIN-Rotterdam wil de kerken helpen de acute nood te verzachten. Het gaat om kosten voor voedsel en hygiëne middelen, luiers, en eventueel kleding waar kerken dat niet uit eigen middelen kunnen betalen. Daarnaast kan het gaan om onkosten die de kerken maken voor hulp die zij uit andere bronnen kunnen verkrijgen en distributie naar wie het nodig heeft.

Naar verwachting gaat het per kerk om bedragen van € 500 tot € 2.000 per kwartaal voor 30-40 huishoudens. Met € 80.000 per jaar kunnen we minimaal 15 kerken  helpen om de meest urgente nood te lenigen. Samen bereiken zij 450-600 huishoudens per maand. SKIN-Rotterdam werkt samen en stemt af met andere organisaties. Denk aan Rode Kruis, Voedselbanken, initiatieven ter voorkoming van voedselverspilling. De kerkgemeenschappen dragen bij aan de noodhulp zo veel als zij kunnen.

SKIN-Rotterdam werkt met kerken die zij kennen en vertrouwen. Daarnaast hebben we een eenvoudige intakeprocedure met een onafhankelijke eindbeoordelaar. De kerken wordt na 3 en naar 6 maanden volgens een vast format naar de realisatie gevraagd. Deze realisaties worden geaggregeerd opgenomen in onze jaarrekening.

Dat weet niemand. We hopen dat met maatregelen van de overheid de acute nood op termijn minder wordt. Tegelijkertijd zien we dat er crisis op crisis is en er altijd mensen in kwetsbare posities daar het eerst de dupe van zijn.

SKIN-Rotterdam helpt de kerken hun netwerk te vergroten en aan te sluiten op formele voorzieningen van de overheid. Huishoudens worden met hulp van SKIN-Rotterdam ook geholpen met structurele hulp, zodat zij uitstromen en andere gezinnen kunnen worden geholpen.

Bent u een leider van een internationale kerk en wilt u een aanvraag indienen? Lees dan hier verder.

Lees hier het verslag van het Noodfonds Help Kerken Helpen.

Wie zijn wij?

Samen Kerk in Nederland (SKIN) Rotterdam is een stichting voor en door de christelijke SKIN-Rotterdam is een stichting voor en door internationale christelijke gemeenschappen (migrantenkerken). De stichting is opgericht in 2007 door voorgangers vanuit deze gemeenschappen met de visie dat eenheid in verscheidenheid een kracht is. SKIN-Rotterdam wil de internationale christelijke gemeenschappen in Rotterdam zodanig ondersteunen dat zij een krachtige positieve stem zijn in de Rotterdamse samenleving. In Rotterdam zijn ongeveer 200 christelijke internationale gemeenschappen met alle mogelijke christelijke denominaties en variërend in grootte van enkele tientallen tot meer dan 1000 leden.