Te beginnen op 15 februari zal er elke dag, behalve zondag, zolang de dreiging voortduurt, om 16:45u een vredesgebed voor Oekraïne worden uitgesproken in de kapel voor vrede en verzoening in de Laurenskerk. (op maandag in gebouw de Heuvel, naast de kerk, Grote Kerkplein 5).

U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. Ook kunt u in uw eigen gemeente een vredesgebed organiseren. Een model voor een gebed vindt u hier.
De organisatie stelt het op prijs wanneer u laat weten dat uw gemeente een vredesgebed organiseert (contact@citypastor010.nl).

 

 

Heb dan de waarheid en de vrede lief! (Zach. 8:19)

Ons hele leven, van jongs af aan, horen wij berichten over de ellende die onze medemensen treft.
Voor hen zeggen wij onze gebeden, dag in dag uit.
Maar soms is daar opeens een dreiging die, groter en dichterbij, ons meer benauwt dan anders.
Zoals de dreiging van oorlog in Oekraïne.
De kerk verlangt geen aardse macht. De kerk oordeelt niet.
Zij heeft de waarheid lief, en de vrede. Daartoe werkt zij, en bidt.
Wij geloven in de vrede van God.
Vrede die als belofte onze verantwoordelijkheid is.
Vrede die de wereld omspant.
Laten wij met een stem, in een geest bidden om vrede, voor alle mensen, in alle landen!