De EU eist van alle bedrijven, maar ook instellingen waaronder kerken, een UBO verklaring, die in het UBO-register moet staan. Het UBO-register geldt voor organisaties die in Nederland zijn opgericht. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan.

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, maar ook kerkgenootschappen. UBO’s zijn mensen met een groter financieel belang of met meer stemrecht dan anderen of iemand die op een andere manier een grotere zeggenschap. In de meeste gevallen zullen kerken of stichtingen van kerken geen verschil tussen belanghebbenden hebben (zie ook WBTR). In dat geval moeten alle bestuurders zoals ingeschreven in het register van de KvK ook worden ingeschreven in het UBO-register. Kerken moeten alleen ingeschreven worden in het UBO register op het hoogste aggregatieniveau. SKIN heeft een handleiding geschreven speciaal voor de situatie van internationale kerken.

Kerken moeten hun UBO’s uiterlijk 27 maart 2022 hebben geregistreerd bij de KvK. Kerken zijn nu al verplicht een UBO op te geven bij banken en financiële instellingen als zij daarom vragen. De KvK verstuurt brieven met instructies.

Wanneer u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het registreren van uw UBO’s neem dan contact op met info@skinrotterdam.nl of bel met Jane Martie-Chatlein (06 19009348) of Karin de Schipper (06 81691670)

Meer informatie: