(update 15 februari 2022)

Tijdens de persconferentie van 15 februari heeft de minister van VWS gezegd dat in Nederland op 25 februari bijna alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft. Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen. Voor aanstaande zondag 20 februari zijn de eerdere maatregelen nog van toepassing. De versoepelingen die op vrijdag 18 februari ingaan, zijn van toepassing op locaties waar het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Voor kerkdiensten is het tonen van een CTB niet verplicht, vandaar dat deze versoepelingen niet voor de kerkdiensten van aankomende zondag gelden.

De basisregels blijven belangrijk en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit het mogelijk is, hou dan een deel van de zitplaatsen op 1,5m voor deze groep of mensen die zich ongemakkelijk voelen bij het opheffen van de maatregelen.

De minister zei: “ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”.

Andere kerkelijke activiteiten
Ook voor de andere kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zijn met ingang van 25 februari de mogelijkheden verruimd. Kringen/huisdiensten kunnen al vanaf direct.

Haal de prik
Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad hoog wordt/blijft. Het bestuur van SKIN-Rotterdam roept alle leiders van internationale kerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en een voorbeeld te zijn in het volgen van de overheidsmaatregelen en mensen op te roepen om zich te laten vaccineren en ook de boostervaccinatie te nemen. U kunt ook mensen helpen om de online afspraak te maken (b.v. ouderen) of meegaan met mensen die prikangst hebben. Er is veel informatie aanwezig. Kunt u niet vinden wat u zoekt en heeft u nog vragen neem dan contact op met ons. Wij hebben rechtstreeks contact met de GGD en andere bronnen van informatie.

Als u vragen heeft over de maatregelen of de specifieke situatie van uw kerk of mensen van uw kerk, neem dan contact op met Izzy Mansour izzy@skinrotterdam.nl 06 48504172 . Izzy ontmoet u ook graag in uw kerk.

Meer informatie: