(update 02 december 2021)

Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november jl. zijn weer aanvullende strengere maatregelen bekend gemaakt. Deze maatregelen hebben tot doel het sterk oplopende aantal besmettingen terug te brengen om de overbelasting van de zorg te voorkomen. De nieuwe maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag door, maar in de avond is bijna alles gesloten vanaf 17 uur en de essentiële winkels vanaf 20 uur. Het interkerkelijk overleg in overheidszaken (CIO) roept de kerken op om zo mogelijk ook geen fysieke kerkdiensten te houden die na 17.00 uur beginnen of dan nog niet afgelopen zijn. Doe ook de doordeweekse activiteiten zoveel mogelijk online. Het belangrijkste blijft om in alles de 1,5 meter afstand te houden en de basisregels volgen. Lees hier het volledige advies.

1,5 meter is een veilige afstand, bescherm jezelf en anderen

  • Hanteer de basisregels blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen en schud geen handen
  • Zorg dat kerkgangers een vaste zitplaats en zich zo weinig mogelijk verplaatsen tijdens de kerkdienst
  • Bewaak de grenzen van het aantal beschikbare veilige zitplaatsen voor bezoekers
  • Overweeg om bezoekers weer te registreren
  • Zorg voor voldoende frisse lucht
  • Beperk zingen tijdens de kerkdienst en doe het ingetogen
  • Bij kerkelijke bijeenkomsten aan huis ontvang niet meer dan 4 personen

Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet van toepassing op kerkdiensten. Dit maakt een verantwoorde toepassing van de basisregels extra belangrijk. Voor evenementen of bijeenkomsten die geen kerkdienst zijn gelden de richtlijnen voor een coronatoegangsbewijs, met uitzondering van jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar.  Dat geldt ook voor koorrepetities of muziekuitvoeringen. Voor het zingen van een koor of cantorij tijdens een kerkdienst geldt deze verplichting niet.

Kerken kunnen helpen om de verspreiding van het virus te voorkomen door mensen op te roepen de maatregelen te volgen, door voorlichting te geven over testen en vaccinatie en door mensen praktische en spirituele ondersteuning te bieden.

Als u vragen heeft over de maatregelen of de specifieke situatie van uw kerk of mensen van uw kerk, neem dan contact op met Izzy Mansour izzy@skinrotterdam.nl 06 48504172 . Izzy ontmoet u ook graag in uw kerk.

Meer informatie:

 

Share This