SKIN-Rotterdam beschikt over een ANBI status, wat staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”.

Een gift aan SKIN-Rotterdam, eenmalig of periodiek, is hierdoor mogelijk aftrekbaar van de belasting. Ook is SKIN-Rotterdam, als ANBI, vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Kijk hier voor meer informatie.

  • het RSIN/fiscaal nummer van SKIN-Rotterdam is 817491557
  • het KVK nummer is 24408032
  • Bankrekening NL06 RABO 0131 1476 33 t.n.v. SKIN Rotterdam

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning in geld of in natura. Reis- en parkeerkosten gemaakt in het kader van overeengekomen bestuurswerkzaamheden worden op vertoon van betaalbewijs of op basis van kilometervergoeding vergoed. Ditzelfde geld voor materiele onkosten op vertoon van betaalbewijs. Als dank voor de inzet kunnen bestuursleden aan het einde van het jaar een vergoeding of bedankje ontvangen dat recht doet aan hun inspanningen voor de bestuurstaken. De vergoeding overschrijdt in geen geval de door de belastingdienst toegestane maximale vrijwilligersvergoeding, De vergoeding wordt verstrekt mits de financiële situatie van de organisatie dat toelaat. (bron: Huishoudelijk regelement, maart 2024)