De coalitie Samen Kerk = Samen Sterk, ondersteund door Connecting Churches, Kerk in Actie en de Raad van Kerken, heeft van 1-7 november een week van gebed tegen de verspreiding en de gevolgen van het Coronacrisis georganiseerd.

Als kerken willen we onze verantwoordelijkheid nemen en roepen iedereen op om de RIVM-maatregelen in acht te nemen. Als christenen vertrouwen we op God en weten dat Hij groter is dan het coronavirus, en dat Hij helpt door onze gebeden. Ons gebed is nog steeds nodig. Laten we daarom bidden dat het goede overwint en dat wij het goede zullen doen. U kunt uw gebeden ondersteunen met de gebeden door verschillende voorgangers in verschillende talen en met verschillende thema’s hieronder.

 

Overheid, ministers, burgemeesters

Kerken, kerkleiding en voorgangers

Gezinnen en jongeren

Mensen zonder baan en getroffen ondernemers

Zieken en mensen die hun geliefden hebben verloren aan of tijdens corona

De stad of het dorp waarin u woont en Nederland

Iedereen die wereldwijd getroffen is door het virus