Geregeld wordt SKIN-Rotterdam gevraagd om mee te werken aan onderzoek naar christelijke migrantengemeenschappen in Nederland.
Wij vinden dit onderzoek heel belangrijk, maar zien ook dat veel kerken wat ‘onderzoeksmoe’ dreigen te worden.
Daarom is er een verklaring opgesteld, om onderzoekers te vragen om hier rekening mee te houden.
Kern van ons verhaal is dat leiders van internationale kerken expertise en ervaringen hebben, die het verdient om op waarde te worden geschat.
Voelt u zich vrij om (indien gewenst) als kerk naar dit statement te verwijzen wanneer u door onderzoekers wordt benaderd. Meer informatie.