Armoedeonderzoek kerken 2022

Eens in de drie jaar doen de gezamenlijke kerken onderzoek naar de inzet van kerkelijke organisaties in de ondersteuning van mensen die financieel in de knel zitten in Nederland. Met behulp van dit onderzoek informeren de kerken de overheid over ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van armoede, en de inzet van kerken om armoede te bestrijden. Het is goed om ook zichtbaar te maken wat de internationale kerken doen. Willen jullie kerken in jullie netwerk vragen deze vragenlijst in te vullen? De vragenlijst is kort en bestaat uit ongeveer 10 vragen. Ook als er bij een locatie, kerkgenootschap of (diaconale) organisatie niks wordt gedaan aan armoedebestrijding is het belangrijk de vragenlijst in te vullen, voor een volledig beeld. Een Engelse versie is ook beschikbaar here. Deadline: 14 november.