Projecten

 
 • In Taalplan koppelen we vrijwillige taaldocenten en taalmaatjes voor informeel taalonderwijs aan groepen en individuen die daar behoefte aan hebben. Geloofsgemeenschappen die informele taallessen willen organiseren krijgen advies en praktische hulp.  De kracht van het project is de zorgvuldige matching en de intensieve begeleiding van de vrijwilligers. Het project voorziet in passende lesmaterialen. Actieve vrijwilligers ontmoeten en leren van elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten en nascholing.

  Deelnemers aan het informele taalonderwijs krijgen een ingangstoets zodat ze op het juiste niveau les krijgen.

  Taalplan is een samenwerking tussen SKIN-Rotterdam, Samen010,  Mara en SPIOR en wordt mogelijk gemaakt door het fonds DBL en Volkskracht.

  Meer weten? Neem contact met ons op

Welkom Onthaal is een project voor bewoners van het AZC Beverwaard, Statushouders en Detentiecentrum Rotterdam, waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan nieuwe Rotterdammers. Dit doen we op verschillende manieren:

Open Huis voor bewoners van het AZC Beverwaard
Wekelijks verzorgen vrijwilligers van de gezamenlijke kerken van IJsselmonde en Ridderkerk, ondersteund door het project Welkom Onthaal een Open Huis voor bewoners van het AZC Beverwaard. Vanuit dit Open Huis ontstaan ook persoonlijke contacten met mensen uit het AZC. Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Connie via: connie@maraprojecten.nl

Aan de Slag, klussen voor bewoners van het AZC Beverwaard
Bewoners van het AZC worden gekoppeld aan vrijwilligersklussen in de buurt. Kan uw organisatie (in de buurt van Rotterdam Beverwaard) een aantal extra vrijwilligers gebruiken en wilt u plek bieden aan bewoners van het AZC om aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Azhar via: azhar@maraprojecten.nl.

Ondersteuning statushouders in Rotterdam
Om statushouders welkom te heten in Rotterdam doen we hen een gevarieerd aanbod van praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting. Vrijwilligers uit kerken, moskeeën en overige christelijk of islamitisch geïnspireerde organisaties willen zich graag inzetten voor deze mensen. Wilt u of uw organisatie iets betekenen voor statushouders neem dan contact op met Harm harm@skinrotterdam.nl

Wake en praktische hulp Detentiecentrum Rotterdam
Elke eerste zondag van de maand is er van 16.00 tot 17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Rotterdam, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Daarnaast zorgen vrijwilligers na contact met de geestelijke verzorgers kleding en andere spullen. Met kerst delen zij kerstpakketten uit.

Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers van Welkom Onthaal organiseren we vier keer per jaar bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zoomen we in op de (problemen van de) verschillende doelgroepen en ontwikkelingen in het beleid van gemeente, landelijke overheid en instellingen zoals het COA. Daarnaast bieden we kortdurende trainingen en workshops aan, waarin vrijwilligers vaardigheden kunnen oefenen en hun vragen en zorgen kunnen delen. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk samen met partners uit de stad georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanny de Kruijf, via hk@samen010.nl

Welkom Onthaal is een samenwerking tussen SKIN-Rotterdam, Mara projecten, Samen010 en SPIOR en wordt mogelijk gemaakt door fonds DBL, Oranje fond, Volkskracht, Kansfonds, PIN-KNR

DWARS geeft jonge Rotterdammers de mogelijkheid zich op hún manier vrijwillig in te zetten voor een ander. DWARS staat voor ‘Door Warme Aandacht Rotterdam Sterker’. En dat in twee opzichten: door de bijdrage die de deelnemers aan de stad leveren en doordat ze tegelijkertijd hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren.

Hoe werkt DWARS?

DWARS brengt jongeren en jongvolwassenen samen die elkaar normaal niet zo snel tegenkomen door bewust gemengde groepen samen te stellen. Leden van iedere groep hebben uiteenlopende religieuze en culturele achtergronden. Sommigen kennen een stabiel gezinsleven, anderen groeien op in een jeugdinstelling of zijn zelfs dakloos. Elke groep organiseert gezamenlijk vijf maatschappelijke activiteiten. De jongeren bepalen zelf welke dat zijn. Er is van alles mogelijk, van meelopen op de redactie van een mediazender tot aan ouderen helpen op de computer. De jongeren krijgen een training in ‘mobiele journalistiek’, die ze ervoor toerust hun ervaringen op sociale media te delen. Het project wordt uitgevoerd in de regio Rijnmond. Deelnemers zijn tussen de 14 en 30 jaar.

Het project is een samenwerking van SKIN-Rotterdam met Mara en SPIOR. Het project maakt deel uit van de tweede tranche ‘proeftuinen’ voor maatschappelijke diensttijd van ZonMw.

Wil je meer informatie over DWARS of lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan contact op met Jane Martie-Chatlein: jane@skinrotterdam.nl, 06 19009348.

Het is ruim tien jaar geleden dat het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ werd gehouden. Dit onderzoek liet zien wat de maatschappelijke impact en sociale functie van Rotterdamse kerken waren. Naar aanleiding van dit onderzoek kopten kranten toen: ‘Door de inzet van de kerken bespaart de Rotterdamse samenleving als geheel jaarlijks tussen de 110 en 133 miljoen euro.’ In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van de Gemeente Rotterdam is opgenomen dat er een vervolg op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ zal plaatsvinden. Alle levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, tempels, synagogen en hun maatschappelijke organisaties, zijn bevraagd over hun activiteiten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met vijf grotere Rotterdamse religieuze- en levensbeschouwelijke (koepel) organisaties (Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent der kerken Rotterdam). Het Verwey-Jonker Instituut is als onafhankelijk onderzoeksbureau eindverantwoordelijk voor het onderzoeksproject.

Voor meer informatie neem contact op met Karin de Schipper; karin@skinrotterdam.nl

Het project Krachtig Verbonden is gericht op het hart van de missie van SKIN-Rotterdam. Het heeft als doel de christelijke internationale gemeenschappen te empoweren om van betekenis te zijn in de Nederlandse samenleving door middel van het stimuleren, activeren en toerusten van voorgangers en (potentiële) leiders, leiderschapsontwikkeling en het verbinden van de gemeenschappen met elkaar en met hun omgeving. Dit doen wij door:

 • Het versterken van de zelforganisatie van de gemeenschappen en hun verbinding met de maatschappij.
 • Het stimuleren van kennisdeling en zelfredzaamheid van de gemeenschappen onderling, o.a door netwerkbijeenkomsten 
 • Het stimuleren van leiders van de gemeenschappen om samen te werken met autochtone kerken en maatschappelijke organisaties door netwerkbijeenkomsten en het leggen van koppelingen
 • Het stimuleren van leiders van de gemeenschappen om te participeren in overkoepelende organisaties op het gebied van kerk, samenleving en politiek

Voor meer informatie neem contact op met Jane Martie-Chatlein; jane@skinrotterdam.nl

Het project wordt mogelijk gemaakt door onder andere Stichting Rotterdam, Fonds DBL en de Maatschappij van Welstand

Met het project Opvoeding en Ontwikkeling dragen wij bij aan een van de speerpunten van SKIN-Rotterdam: het bevorderen van gezonde families binnen de christelijke internationale gemeenschappen. Dat doen we op twee manieren:

 • Gezinnen uit de christelijke internationale gemeenschappen versterken in duurzame relaties en positieve opvoeding door de waarden vanuit de gemeenschap te verbinden met de context van de samenleving om hen heen. Dat doen we door het trainen van vertrouwenspersonen en jeugdleiders uit de gemeenschappen en het uitwisselen van goede voorbeelden.
 • Jongeren uit de christelijke internationale gemeenschappen helpen verbindingen te leggen tussen de culturen waar ze mee in aanraking komen en hun talenten toekomstgericht te ontwikkelen. Dit maakt dat zij versterkt worden bij het innemen van hun plek in de samenleving. Dit doen we door jongeren trainingen aan te bieden en te matchen.

Voor meer informatie neem contact op met Jane Martie-Chatlein; jane@skinrotterdam.nl

Het project Opvoeding en Ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam en het Laurensfonds.

Share This