Projecten

 

Het project Krachtig Verbonden is gericht op het hart van de missie van SKIN-Rotterdam. Het heeft als doel de christelijke internationale gemeenschappen te empoweren om van betekenis te zijn in de Nederlandse samenleving door middel van het stimuleren, activeren en toerusten van voorgangers en (potentiële) leiders, leiderschapsontwikkeling en het verbinden van de gemeenschappen met elkaar en met hun omgeving. Dit doen wij door:

 • Het versterken van de zelforganisatie van de gemeenschappen en hun verbinding met de maatschappij.
 • Het stimuleren van kennisdeling en zelfredzaamheid van de gemeenschappen onderling, o.a door netwerkbijeenkomsten
 • Het stimuleren van leiders van de gemeenschappen om samen te werken met autochtone kerken en maatschappelijke organisaties door netwerkbijeenkomsten en het leggen van koppelingen
 • Het stimuleren van leiders van de gemeenschappen om te participeren in overkoepelende organisaties op het gebied van kerk, samenleving en politiek

Voor meer informatie neem contact op met Jane Martie-Chatlein; jane@skinrotterdam.nl

Het project wordt mogelijk gemaakt door onder andere Stichting Rotterdam, Fonds DBL en de Maatschappij van Welstand

Met het project Opvoeding en Ontwikkeling dragen wij bij aan een van de speerpunten van SKIN-Rotterdam: het bevorderen van gezonde families binnen de christelijke internationale gemeenschappen. Dat doen we op twee manieren:

 • Gezinnen uit de christelijke internationale gemeenschappen versterken in duurzame relaties en positieve opvoeding door de waarden vanuit de gemeenschap te verbinden met de context van de samenleving om hen heen. Dat doen we door het trainen van vertrouwenspersonen en jeugdleiders uit de gemeenschappen en het uitwisselen van goede voorbeelden.
 • Jongeren uit de christelijke internationale gemeenschappen helpen verbindingen te leggen tussen de culturen waar ze mee in aanraking komen en hun talenten toekomstgericht te ontwikkelen. Dit maakt dat zij versterkt worden bij het innemen van hun plek in de samenleving. Dit doen we door jongeren trainingen aan te bieden en te matchen.

Voor meer informatie neem contact op met Jane Martie-Chatlein; jane@skinrotterdam.nl

Het project Opvoeding en Ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam en het Sint Laurensfonds.

Met het project Waarde in Werkkracht wilt SKIN-Rotterdam, samen met de gemeenschappen en op basis van wederzijds vertrouwen, onbenutte talenten die werk zoeken of een onderneming willen starten op weg helpen. Dit doen we op de volgende manieren:

Individueel

 • Informatie over de verschillende loketten met betrekking tot werk publiceren op de website.
 • Advies en koppeling aan de juiste ‘loketten’ voor werk en ondernemerschap
 • Opstellen van een goede CV
 • Loopbaancoaching in samenwerking met vrijwillige studenten HRM, hogeschool Rotterdam.
 • Koppeling aan relevante netwerken
 • Koppeling aan (Taal)maatjes (project Taalplan)
 • Mentoren via LinkedIn en/of eigen netwerk zoeken uit het specifieke werkveld van hoogopgeleide werkzoekenden die “er niet tussen komen”
 • Bemiddelen in (proef)plaatsingen en opleidingstrajecten
 • Nazorg bieden na een plaatsing 

Groepen

 • Sollicitatietraining, centraal en/of in de lokale gemeenschap gebruik makend van de trainingen van bekende aanbieders.
 • Cursus ondernemerschap, in samenwerking met succesvolle ondernemers uit de gemeenschappen (rolmodellen)
 • Intervisiegroep(en)/Whatsappgroepen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jane Martie-Chatlein, via jane@skinrotterdam.nl

Waarde in Werkkracht wordt mogelijk gemaakt door fonds DBL en Volkskracht.

 

 

Vaders lopen vast op het gebied van werk, inkomen, schulden, relaties, opvoeding van de kinderen en hun mentale gezondheid. Door de Corona-crisis liggen deze waarden en hun gevolgen onder een vergrootglas, staan verhoudingen binnen gezinnen op scherp en is er risico op huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gezinnen zitten meer dan ooit op elkaars lip, er is onzekerheid over het behoud van een banen, goedkope voedselvoorzieningen zijn weggevallen, de spanningen rondom het schoolwerk van de kinderen lopen op en de ontmoetingsplaatsen die vaders gebruikten om te ontspannen met andere mannen zijn beperkter beschikbaar.

In dit project voeren we dialogen met mannen uit internationale kerken over hun rol in het gezin. Vaders kunnen zonder gezichtsverlies te ervaren hun zorgen delen, waardoor zij minder druk ervaren. Zij ondersteunen elkaar waardoor de stress verlicht wordt.  Zij worden zich bewust van hun functie als rolmodel voor hun kinderen en het doorbreken van schadelijke patronen door de generaties heen.

Voor meer informatie neem contact op met Harm van Schie, harm@skinrotterdam.nl

Het project is een samenwerking met Dona Daria, SPIOR en Emancipator en wordt mede mogelijk gemaakt door het Sint Laurensfonds en het Oranjefonds

In Partners in de Wijk gaan we met tien verschillende kerken aan de slag om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke organisaties (professionele en vrijwilligers) de in hun wijk bezig zijn om mensen te helpen in de uitdagingen die ze iedere dag tegenkomen. Vrijwilligers uit de kerken krijgen een training in ‘de sociale kaart’ en het uitvoeren van projecten en begeleiding bij het uitvoeren of uitbreiden van hun eigen maatschappelijke activiteiten en het opbouwen van hun netwerk.

Met het project ‘Partners in de wijk’ willen we de internationale kerken stimuleren en toerusten om:

 • Actief te participeren in hun eigen omgeving door middel van het kennen van de mensen in hun omgeving; het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt; weten waar de problemen in de wijk liggen; een constructieve houding en een visie op de bijdrage die de gemeenschap kan hebben. De contacten zullen soms over wijkgrenzen heen gaan in verband met relaties op basis van (migratie)achtergrond.
 • Een actief vrijwilligersbeleid op maatschappelijke taken te voeren door middel van het enthousiasmeren en scholen van sleutelfiguren en andere vrijwilligers om mensen met een migratieachtergrond in hun omgeving te kunnen helpen in hun dagelijks leven.
 • Netwerken te bouwen en te participeren in bestaande netwerken door middel van het leggen van contacten met het wijknetwerk, huizen van de wijk, andere kerken en stichtingen.
 • Samen te werken met en te verwijzen naar professionele organisaties op verschillende niveaus door middel van het helpen van mensen om de juiste ‘loketten’ te vinden met behulp van vraagwijzer, wijkteam, GGD, werk & inkomen, jongerenloket.

Voor meer informatie neem contact op met Harm van Schie, harm@skinrotterdam.nl of Bisola Olusanya, bisola@skinrotterdam.nl

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam.

SKIN -YOUNG is een project die zich richt op christelijke jongeren van Internationale kerken tussen 18 en 35 jaar in Rotterdam en die bouwt aan een netwerk van (christelijke) jongeren die zich naast hun thuis, school en kerkomgeving willen ontwikkelen. Een netwerk om talent, creativiteit en ideeën te stimuleren wat kan leiden tot nieuwe initiatieven en co-creaties binnen de gemeenschap.

Het doel van SKIN -YOUNG is dat christelijke jongeren de kans krijgen om te werken aan een gezonde toekomst waarin zij maatschappelijk kunnen participeren. Hierbij zijn talentbenadering, peer to peer support, jongereninitiatief en de inzet van ervaringsdeskundigheid de uitgangspunten. Jongeren werken zowel aan hun professionele als aan hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Ook persoonlijk leiderschap komt hierbij aan de orde, de jongeren krijgen de kans om te groeien in een veilige omgeving. Daarnaast kunnen zij bij het SKIN YOUNG netwerk terecht voor verschillende persoonlijke hulpvragen over bijvoorbeeld psychische of financiële belemmeringen. Het ‘vóór en dóór’ jongeren klinkt door in de ondersteuningswijze.

Voor meer informatie neem contact op met Bisola Olusanya, bisola@skinrotterdam.nl

Het project SKIN-YOUNG wordt mogelijk gemaakt door Het Laurensfonds en Fonds H.

Share This