Als vluchtelingen in Nederland komen wonen, krijgen zij (en de kinderen) te maken met het Nederlandse onderwijssysteem. Dat is complex, zowel voor vluchtelingen als hun begeleiders. Denk aan de verschillende toelatingseisen, de manieren van financieren van een opleiding, schakeljaren, combinaties inburgering en MBO, diplomawaardering en studievaardigheden. Om vluchtelingen en begeleiders wegwijs te maken in dat woud van mogelijkheden en regeltjes heeft VluchtelingenWerk, in samenwerking met andere organisaties, een online tool ontwikkeld: wegwijzerinonderwijs.nl