Hoe zetten religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich in voor de Rotterdamse samenleving? Wat betekent dit voor Rotterdam en de Rotterdammers? Onderzoeksbureau Verwey Jonker heeft dit in opdracht van de gemeente Rotterdam in nauwe samenwerking met SKIN-Rotterdam, SPIOR, Samen 010 Mara en het Convent van Kerken onderzocht. Het onderzoek is geïnspireerd op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ uit 2008. De resultaten daarvan zijn door het Verwey Jonker Instituut verwerkt in een rapport. Belangrijkste conclusie: de bijdrage van het levensbeschouwelijke veld voor de stad Rotterdam is en blijft zeer groot. U kunt het volledige rapport hier lezen. Er is ook een samenvatting beschikbaar. Hier kunt u ook de  talkshow van de presentatie van het rapport terugkijken.