Een maatjesproject voor leiders van internationale kerken en autochtone

christenen, gericht op de vraag naar kerk-zijn in de huidige multiculturele

Nederlandse samenleving. Download de methodiek hier.

Share This