Over de kansen en valkuilen van gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen.

Veel Nederlandse kerken ervaren krimp. Het doet pijn om te zien, dat de kerk steeds leger wordt, de lasten steeds zwaarder wegen. Wanneer komt het moment om het kerkgebouw te moeten afstoten? Veel Internationale kerken zijn op zoek naar ruimte om samen te komen. Welke kansen zijn er om kerken te delen? Samen te gebruiken? Of is een internationale kerk wellicht in staat het kerkgebouw aan te kopen?

De schrijvers van deze brochure zijn overtuigd van de mogelijkheden, maar zien ook de valkuilen. Daarbij is vooral van belang vanuit welke visie men werkt. Dat blijkt ui de interviews, die in deze brochuren te vinden zijn. Daarnaast zijn adviezen van een betrokken notaris opgenomen en acht lessen die voorkomen uit de gesprekken. Tenslotte is er een stappenplan, programma van eisen en een checlist voor de huur/verkoop of koop/verkoop van een kerkgebouw.

In het boekje hebben de organisaties SKIN-Rotterdam, SKIN, SOFAK, Connecting Churches en Kerken voor Kerken hun expertise bij elkaar gelegd.

Het boekje is nu tegen verzendkosten te verkrijgen bij [email protected] . U kunt hier ook een gratis pdf versie of epub versie bestellen.