Het Catharijneconvent is een Museum en een kenniscentrum voor “christelijk erfgoed”. Wilt u met een groep van uw kerk deze een keer bezoeken? Voor de Internationale christelijke gemeenschappen wil het museum een speciale excursie organiseren. Neem contact op met karin@skinrotterdam.nl.  Kijk op www.catharijneconvent.nl voor meer informatie over het museum.

De afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van het museum inventariseert de eigendommen van kerken en kloosters in heel Nederland om zo eigenaren te ondersteunen bij beheer en behoud van hun eigendommen. Ook heeft de afdeling een rol als bemiddelaar bij het herbestemmen van religieuze voorwerpen. Zo is een kerkgemeenschap die sluit vaak zoek naar geschikte nieuwe eigenaren voor hun kerkelijke voorwerpen. Dit gaat vaak onder het mom van ‘beter in religieus gebruik laten dan verkopen’. Het kan dan gaan over kerkbanken, kandelaars en kaarsenhouders, maar ook liturgisch vaatwerk en avondmaalstellen. Wanneer uw kerk inboedel nodig heeft kijk dan eens bij het vraag en aanbod van het Catharijneconvent.