De reacties van Black Live Matters waren voor de gemeente Rotterdam aanleiding om het programma “Relax. Dit is Rotterdam” te intensiveren. Eén van de acties van het plan is het ondersteunen van initiatieven op wijk- en stadniveau om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die belangrijk zijn voor elkaar of voor de stad. SKIN-Rotterdam werkt graag samen met de Gemeente Rotterdam en wilt mensen binnen haar netwerk stimuleren te komen met initiatieven die leiden tot het bespreekbaar maken van racisme en discriminatie en het overbruggen van verschillen met respect voor ieders eigenheid. Heeft u een goed initiatief en denkt u dat het past binnen dit project? We horen dit graag! U kunt contact opnemen met Bisola Olusanya op [email protected]/0684333585. In dit document kunt u de uitgebreide informatie lezen en hoe u kunt meedoen!