Met enige regelmaat organiseert SKIN-Rotterdam activiteiten rondom het thema kerk en politiek. Voorbeelden hiervan zijn de verkiezingsdebatten die we hebben georganiseerd rondom gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen, in combinatie met voorlichtingsbijeenkomsten in kerken, bezoeken aan de Gemeenteraad van Rotterdam en als toehoorder bij commissievergaderingen, en een bezoek aan de Tweede Kamer.

Ons beleid op het vlak van politieke participatie is helder:

1. Het is belangrijk om als internationale kerken en migrantenchristenen onze stem richting de politiek te laten horen.

2. Daartoe wil SKIN-Rotterdam het kanaal zijn door een neutraal platform te bieden waar men zich (zowel vanuit de kerken als vanuit de politiek) vrij voelt om zich te oriënteren op de Nederlandse politiek danwel de internationale kerkgemeenschappen.

3. Hieruit vloeit voort dat wij open staan voor gesprek met alle politieke partijen en ons niet verbinden aan één of enkele partijen.

Heb je interesse om je meer in te verdiepen in het thema ‘Kerk & Politiek’ en ben je verbonden aan een (internationale) kerk in regio Rotterdam? Meld je dan aan voor deelname aan onze werkgroep politiek! Je wordt dan automatisch uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidingen voor bijv. debatten of excursies (tijdsinzet is erg wisselend maar met name rondom campagneperiodes).

Meer informatie via info@skinrotterdam.nl  of 0681691670.