Terugblik Presentatie ‘Tel Je Zegeningen 2.0’

Op donderdag 10 december werd het onderzoek ‘Tel Je Zegeningen 2.0’ gepresenteerd door de Gemeente Rotterdam door middel van een online talkshow waarin ook SKIN-Rotterdam als samenwerkende partner te gast was.

Body, Soul & Spirit
Hoe zou Rotterdam eruit zien zonder het maatschappelijk werk van kerken of andere religieuze organisaties? Zou het gemist worden of kan de samenleving prima zonder? De waarde van religieuze organisaties valt niet in euro’s uit te drukken. Toch doet het donderdag gepresenteerde rapport Tel Je Zegeningen” een poging. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de hulp die religieuze en levensbeschouwelijke organisaties geven op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg in kaart gebracht en daar een prijskaart aan gehangen. Zouden deze kerken en andere religieuze organisaties dit niet doen dan kost het de overheid 195 – 365 miljoen euro om die hulp alsnog te leveren.

De kerk speelt een belangrijke rol in de maatschappij, want waar de overheid de mensen niet kan bereiken kunnen de kerken dat wel. Het is dan ook prachtig om te zien  dat  kerken tot op de huidige dag nog altijd een rol van betekenis spelen in de moderne samenleving.

Directeur Karin de Schipper: ‘Migrantenkerken betekenen vaak veel voor de wijk, omdat de mensen die in zo’n kerk zitten, in veel gevallen dezelfde letterlijke of culturele taal spreken als de mensen die er wonen. Internationale kerken helpen mensen vanuit het hart zonder protocollen, ongeacht eigen status en sociaal economische positie. De gemeente Rotterdam ziet dat ook en ik vind het heel goed dat ze hier meer mee wil doen. Doordat deze kerken echt in de haarvaten van de wijk zitten, kunnen ze ook een rol spelen als er problemen zijn, door samen te werken met de wijkagent of een buurtteam.’

 

Terugkijken en downloaden

Heeft u de presentatie donderdag gemist? Dan kunt u het hier terugkijken: