In februari 2020 was de eerste besmetting en een maand later werden de eerste maatregelen afgekondigd: het coronavirus was ook aangekomen in Nederland. SKIN-Rotterdam, een christelijke organisatie die internationale kerken ondersteunt en verbindt, heeft gesignaleerd dat gedurende de twee coronajaren1 de internationale kerken veel te verduren hebben gehad, maar dat er ook veel mooie dingen gebeurd zijn en dat de kerk echt van maatschappelijke toegevoegde waarde is geweest. Om de impact van de coronapandemie op de christelijke internationale gemeenschappen beter in kaart te brengen en te kijken hoe SKIN-Rotterdam hen nog beter kan ondersteunen hebben we in 2022 een onderzoek uit laten voeren door Luca Kappinga.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn dat de coronapandemie een grote impact had op de christelijke internationale gemeenschappen. Dit had er onder andere mee te maken dat deze kerken vaak klein zijn en dat de kerkleden in veel gevallen een minder sterke sociaaleconomische positie hebben. Veel kerken gingen noodgedwongen online diensten houden (waarbij er een internationaal publiek aangetrokken werd), men ervoer een gebrek aan gemeenschapsgevoel en fysiek contact wat leidde tot eenzaamheid, er was sprake van polarisatie in sommige kerken, er was meer vraag naar geestelijke of pastorale ondersteuning en de kerken zetten mooie initiatieven op om mensen een hart onder de riem te steken. The impact was financiële tekorten, vermoeide teams en overwerkte voorgangers. Maar boven alles blijkt dat God Zijn kerken trouw blijft.

Het hele onderzoek is hier te downloaden.