Drie jaar coronapandemie hebben hun sporen achtergelaten bij de internationale kerken. Hoe vitaal en veerkrachtig de kerken ook zijn, het kost veel kerken moeite om de draad weer op te pakken. Bezoekersaantallen zijn veranderd en financieel is het moeilijker geworden. De prijsstijgingen naar aanleiding van de energiecrisis doen hier ook nog een schep bovenop. En de huisvestingskosten zijn voor veel kerken niet of nauwelijks meer te dragen.

Dit betoog toont een overzicht van de impact van de coronapandemie op de internationale kerken, een reflectie op de rol van internationale kerken en SKIN-Rotterdam in crisissen en beargumenteert de noodzaak tot samenwerking tussen overheid, politiek en maatschappelijke organisaties en de internationale kerken bij crisissen van deze omvang.

Bestel de publicatie en/of de Engelstalige samenvatting via info@skinrotterdam.nl en het wordt tegen verzendkosten naar u verstuurd.

U kunt hier een gratis pdf versie downloaden en hier de Engelse samenvatting