Project Vitaal & Voorbereid

De christelijke internationale gemeenschappen krijgen steeds meer te maken met ouderen in hun midden. Dit is afhankelijk van hoe lang deze gemeenschappen al in Nederland vertegenwoordigd zijn. Waar meer ouderen met een specifieke migratieachtergrond zorg behoeven zien we de vraag (en in mindere mate) het aanbod naar cultuurspecifieke zorgvoorzieningen toenemen. Eenzaamheid speelt een rol maar…