Welkom Onthaal is een project voor bewoners van het AZC Beverwaard, Statushouders en Detentiecentrum Rotterdam, waarbij vrijwilligers gekoppeld worden nieuwe Rotterdammers. Dit doen we op verschillende manieren:

Open Huis voor bewoners van het AZC Beverwaard.
Wekelijks verzorgen vrijwilligers van de gezamenlijke kerken van IJsselmonde en Ridderkerk, ondersteund door het project Welkom Onthaal een Open Huis voor bewoners van het AZC Beverwaard. Vanuit dit Open Huis ontstaan ook persoonlijke contacten met mensen uit het AZC. Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Connie via: connie@maraprojecten.nl

Aan de Slag, klussen voor bewoners van het AZC Beverwaard
Bewoners van het AZC worden gekoppeld aan vrijwilligersklussen in de buurt. Kan uw organisatie (in de buurt van Rotterdam Beverwaard) een aantal extra vrijwilligers gebruiken en wilt u plek bieden aan bewoners van het AZC om aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Azhar via: azhar@maraprojecten.nl.

Ondersteuning statushouders in Rotterdam
Om statushouders welkom te heten in Rotterdam doen we hen een gevarieerd aanbod van praktische hulpverlening, dagbesteding en ontmoeting. Vrijwilligers uit kerken, moskeeën en overige christelijk of islamitisch geïnspireerde organisaties willen zich graag inzetten voor deze mensen. Wilt u of uw organisatie iets betekenen voor statushouders neem dan contact op met Harm harm@skinrotterdam.nl

3Wake en praktische hulp Detentiecentrum Rotterdam
Elke eerste zondag van de maand is er van 16.00 tot 17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Rotterdam, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. Daarnaast zorgen vrijwilligers na contact met de geestelijke verzorgers kleding en andere spullen. Met kerst delen zij kerstpakketten uit.

Bijeenkomsten voor vrijwilligers
Voor alle vrijwilligers van Welkom Onthaal organiseren we vier keer per jaar bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zoomen wi in op de (problemen van de) verschillende doelgroepen en ontwikkelingen in het beleid van gemeente, landelijke overheid en instellingen zoals het COA. Daarnaast bieden we kortdurende trainingen en workshops aan, waarin vrijwilligers vaardigheden kunnen oefenen en hun vragen en zorgen kunnen delen. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk samen met partners uit de stad georganiseerd. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hanny de Kruijf, via hk@samen010.nl

Welkom Onthaal is een samenwerking tussen SKIN-Rotterdam, Mara projecten, Samen010 en SPIOR en wordt mogelijk gemaakt door fonds DBL, Oranje fond, Volkskracht, Kansfonds, PIN-KNR.

Share This