Gelijkwaardigheid

Deze week kwamen er verschillende dingen op mijn pad die mijn gedachten hebben gevormd voor wat ik hier tijdens deze wake wil en kan zeggen. Ik neem u hierin mee in de hoop dat u mijn associaties en gedachtesprongen kunt volgen.

Roxanne van Iperen Het Hooge nest (ik lees dit als laatste persoon in Nederland) een aantal feiten die ik niet wist:

15-9-1914 Koningin Wilhelmina verwelkomt vluchtelingen uit België met open armen als een vroege Angela Merkel. Na de val van Antwerpen 10-10-1914  komen er bijna 1 miljoen vluchtelingen uit België. Nederland wordt overspoeld en kan de aanwas niet aan, mensen worden onder erbarmelijke omstandigheden opgevangen in kampen. Duitsers spannen de Draad des Doods van 2000 volt langs de grens. Honderden mensen overlijden terwijl ze wanhopig proberen toch de grens over te komen.

Juni 1933 Bij de opkomst van het fascisme in Duitsland probeert een gestage stroom uit het oosten onderdak te vinden in Nederland. Voor minister Van Schaik van Justitie onder het kabinet Colijn is in juni 1933 de grens bereikt. ‘De positie van de Joden in Duitsland moge betreurenswaardig zijn, om voor asylrecht in aanmerking te komen, is meer nodig.’ De grenzen worden gesloten. Een klein getal blijft tijdelijk welkom en het verblijf mag niets kosten.

Een vergelijking met de meningen en acties van landen op dit moment moge duidelijk zijn. Er lijkt niets nieuws onder de zon.

Afgelopen donderdag in mijn plaatselijke PKN gemeente hield Martien Brinkman een leerhuis over zijn nieuwste boekje ‘Met of zonder’ over de grenzen van religie en cultuur. Wat onder andere aan de orde kwam:

De ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ (1948) spreekt in de preambule van de “inherente waardigheid” van elk mens.

Door te spreken als de mens als beeld van God uit de christelijk/joodse traditie wordt aan die waardigheid een ondergrens en een bovengrens gesteld.

De bovengrens gaat over gelijkwaardigheid. Geen mens kan zich God wanen en zich boven een ander mens verheffen. Alle mensen zijn op dezelfde wijze niet-God. Ze zijn gelijkwaardig aan elkaar.

Het superioriteitsgevoel van de ene mens boven de ander is een obstakel om de waardigheid van de andere mens te erkennen.

De verhalen vanuit de SKIN-Rotterdam achterban zijn legio. Van subtiele tot uitgesproken discriminatie en racisme. Wat ik in deze verhalen terug hoor is telkens weer het ontkend worden in de eigen waardigheid. Om er vanuit eigen cultuur en achtergrond te mogen zijn, ongeacht je huidskleur en je gewoontes. De ene mens is niet beter dan de andere. De ene mens is wel anders dan de andere. Gelukkig maar, want dat maakt ons mens. Wees nieuwsgierig naar het vreemde in de ander en erken dat je zelf ook vreemd ben voor een ander.

De ondergrens is de beschermwaardigheid van ieder leven. Dit gaat over recht.

Een pastor van een internationale kerk appte mij over een vrouw zonder papieren die opgepakt was, in detentie vastgehouden en teruggestuurd naar het land van herkomst. In het land van herkomst bleek waar ze recht op meende te hebben niet gegeven te worden. Hoe kan ik hierbij helpen?

In mijn krant van zaterdag zegt Rikko Voorberg. ‘Rechtspraak vindt alleen plaats als onrecht wordt aangeklaagd.’

Deze wake is een klacht tegen onrecht iedere eerste zondag van de maand weer. Tot de muren mogen vallen en we elkaar eindelijk als gelijkwaardig gaan zien met of zonder papieren.

6 juni 2021

Karin de Schipper

Directeur SKIN-Rotterdam.

Share This