Hanny de Kruijf ontving de Overbrugger 2023 bij haar afscheid als directeur van Samen010. Bestuurslid Pastor Ola Asubiaro van SKIN-Rotterdam reikte haar de prijs uit. Hanny is een praktisch mens met een groot hart, ze is bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de Kerstpakkettenactie en de Wake bij het Detentiecentrum. Hanny is de inspiratie voor het samen optrekken als levensbeschouwelijke organisaties naar de overheid en het maatschappelijk middenveld. Ze is een groot pleitbezorger voor een volwaardige plaats van religie en levensbeschouwing in de samenleving. Direct en indirect is ze daardoor een grote steun geweest voor de positie van internationale kerken en de mensen van de internationale kerken.