Wethouder Michiel Grauss

SKIN-Rotterdam heeft maandag 27 september de Overbrugger 2020 uitgereikt aan Michiel Grauss, wethouder Armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg Gemeente Rotterdam, en zijn team als waardering voor zijn betrokken inzet voor mensen in armoede en het werken aan vertrouwen tussen burger en overheid. De prijs wordt jaarlijks door SKIN-Rotterdam toegekend aan mensen die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de Rotterdamse samenleving in het algemeen en voor de internationale kerken in het bijzonder.

Mw. Lea Lynch, secretaris van SKIN-Rotterdam noemde de prijs een teken van waardering voor de betrokken inzet van Michiel Grauss voor mensen in armoede, niet in het minst tijdens de coronapandemie. Daarnaast heeft Michiel Grauss met het initiëren van het onderzoek ‘Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam’ (in de volksmond Tel je Zegeningen 2), de religieuze organisaties in Rotterdam gepositioneerd als onmisbare partners van de overheid. Zij zei hierover:

‘Armoede is een van de ‘tough problems’ van deze stad. U bent onvermoeibaar in het vinden van ‘loopholes’ in het systeem om de vicieuze cirkel van armoede te doorbereken. U bent creatief in het vinden van oplossingen, liefst voor de lange termijn maar als het kan en moet ook voor de directe nood. U realiseert zich dat ‘vertrouwen’ het sleutelwoord is en daarom zoekt u in de strijd tegen de armoede de samenwerking met laagdrempelige informele partijen zoals de internationale kerken die dat vertrouwen hebben. Net als SKIN-Rotterdam probeert u bruggen te slaan tussen systeem en praktijk. En, wat misschien nog wel het belangrijkste is: u weet dat om werkelijk bruggen te slaan het nodig is om ‘de boer op te gaan’ om mensen te leren kennen en u te laten kennen. In dat opzicht bent u een rolmodel voor het hele ambtelijke apparaat.’

Pastor Ola Asubiaro, penningmeester van SKIN-Rotterdam heeft vervolgens de prijs overhandigd.