Het is ruim tien jaar geleden dat het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ werd gehouden. Dit onderzoek liet zien wat de maatschappelijke impact en sociale functie van Rotterdamse kerken waren. Naar aanleiding van dit onderzoek kopten kranten toen: ‘Door de inzet van de kerken bespaart de Rotterdamse samenleving als geheel jaarlijks tussen de 110 en 133 miljoen euro.’ In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ van de Gemeente Rotterdam is opgenomen dat er een vervolg op het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ zal plaatsvinden. Alle levensbeschouwelijke organisaties, kerken, moskeeën, tempels, synagogen en hun maatschappelijke organisaties, zijn bevraagd over hun activiteiten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met vijf grotere Rotterdamse religieuze- en levensbeschouwelijke (koepel) organisaties (Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010 en Convent der kerken Rotterdam). Het Verwey-Jonker Instituut is als onafhankelijk onderzoeksbureau eindverantwoordelijk voor het onderzoeksproject.

Voor meer informatie neem contact op met Karin de Schipper karin@skinrotterdam.nl

Share This