Dit project richt zicht op het toerusten van de kerken om gezinnen te helpen om stappen te zetten uit de armoede, voorbij schaamte naar eigenwaarde en vanuit lethargie naar initiatief. SKIN-Rotterdam organiseert trainingen en coaching voor vrijwillige sleutelpersonen uit de kerken en legt verbindingen tussen de kerken en organisaties met kennis van zaken.

We maken armoede bespreekbaar binnen de gemeenschappen en de sleutelpersonen uit de gemeenschappen zijn in staat gezinnen die bij hen aankloppen te helpen of door te verwijzen. Door de mensen binnen de internationale christelijke gemeenschappen te empoweren op het gebied van armoede hopen we dat zij gaan behoren tot een groep van mensen met een migratieachtergrond die zich weerbaar opstellen en steeds meer een volwaardige plek innemen in de Nederlandse samenleving. Concreet willen we dat er in drie jaar 15  gemeenschappen worden toegerust met betrekking tot armoede en 150 gezinnen geholpen zijn om een stap te zetten uit hun situatie van armoede.

Voor meer informatie neem contact op met Helma Hurkens, helma@skinrotterdam.nl 

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Sint Laurensfonds en het Kansfonds.