SKIN-Rotterdam heeft met veel plezier meegewerkt aan de uitgave van het Rotterdams 40dagenboekje 2024.

In dit boekje staan bijdragen van 42 Rotterdamse voorgangers die voor elke dag in de veertigdagentijd een stukje te schrijven: een Bijbelstudie, gebed, beeldmeditatie, gedicht of kort verhaal. De verschillende schrijvers vertegenwoordigen de breedte van het christelijk geloof in onze stad, van verschillende kerken tot verschillende culturele achtergronden waaronder bij SKIN-Rotterdam aangesloten kerken.

Het doel van deze kalender is ons geestelijk voorbereiden op het vieren van het Paasfeest en om als Rotterdamse christenen elkaar beter te leren kennen.

Het thema is: ‘Zie de mens‘. Deze uitspraak uit de mond van Pilatus is via de evangelist Johannes een oproep aan ons allen geworden. Allereerst gaat het om de vraag wie Jezus is, in zijn lijden, kruisdood
en opstanding. Wat betekent Hij voor ons als christenen in Rotterdam? Waar komen we Hem tegen? Daarnaast gaat het om de mensen om ons heen, die Hij op ons pad brengt, in wie wij Christus ontmoeten. Download het boekje hier.