De christelijke internationale gemeenschappen krijgen steeds meer te maken met ouderen in hun midden. Dit is afhankelijk van hoe lang deze gemeenschappen al in Nederland vertegenwoordigd zijn. Waar meer ouderen met een specifieke migratieachtergrond zorg behoeven zien we de vraag (en in mindere mate) het aanbod naar cultuurspecifieke zorgvoorzieningen toenemen. Eenzaamheid speelt een rol maar vaak op een andere manier dan bij Nederlandse ouderen. Daarom willen we deze gemeenschappen informeren en toerusten over belangrijke onderwerpen en voorzieningen voor ouderen en hen helpen met het organiseren van ouderenactiviteiten. Meer informatie Cees Ramp, cees@skinrotterdam.nl

Het tweede deel van het project ‘Voorbereid’ gaat over het toerusten van toekomstige ouderen op het ouder worden in Nederland. Gemeenschappen van de eerste generatie mensen met West-Afrikaanse migratie-achtergrond krijgen nu steeds meer vijftig plussers. Waar eerder mensen bij het ouder worden terug gingen naar hun land van herkomst blijven ouderen nu hier omdat hun kinderen hier hun toekomst opbouwen. Onze medewerker Bisola Olusanya heeft een concept bedacht met een ‘Legacy Suitcase’ die gebruikt kan worden op informele ontmoetingen geleid door een ’toekomstambassadeur’.  Meer informatie Bisola Olusanya, bisola@skinrotterdam.nl

Het project wordt mogelijk gemaakt door het Laurensfonds, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, RCOAK en Van Leeuwen Van Lignac Stichting.