In Partners in de Wijk gaan we met tien verschillende kerken aan de slag om verbindingen te leggen met andere maatschappelijke organisaties (professionele en vrijwilligers) de in hun wijk bezig zijn om mensen te helpen in de uitdagingen die ze iedere dag tegenkomen. Vrijwilligers uit de kerken krijgen een training in ‘de sociale kaart’ en het uitvoeren van projecten en begeleiding bij het uitvoeren of uitbreiden van hun eigen maatschappelijke activiteiten en het opbouwen van hun netwerk.

Met het project ‘Partners in de wijk’ willen we de internationale kerken stimuleren en toerusten om:

 

  • Actief te participeren in hun eigen omgeving door middel van het kennen van de mensen in hun omgeving; het bevorderen van de leefbaarheid van de buurt; weten waar de problemen in de wijk liggen; een constructieve houding en een visie op de bijdrage die de gemeenschap kan hebben. De contacten zullen soms over wijkgrenzen heen gaan in verband met relaties op basis van (migratie)achtergrond.
  • Een actief vrijwilligersbeleid op maatschappelijke taken te voeren door middel van het enthousiasmeren en scholen van sleutelfiguren en andere vrijwilligers om mensen met een migratieachtergrond in hun omgeving te kunnen helpen in hun dagelijks leven.
  • Netwerken te bouwen en te participeren in bestaande netwerken door middel van het leggen van contacten met het wijknetwerk, huizen van de wijk, andere kerken en stichtingen.
  • Samen te werken met en te verwijzen naar professionele organisaties op verschillende niveaus door middel van het helpen van mensen om de juiste ‘loketten’ te vinden met behulp van vraagwijzer, wijkteam, GGD, werk & inkomen, jongerenloket.

Meer informatie: Harm van Schie, [email protected]

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam.