Samen Kerk in Nederland: een stichting voor en door de Internationale Christelijke Gemeenschappen in Rotterdam en omstreken. De stichting is opgericht in 2007 door een aantal voorgangers vanuit deze gemeenschappen met de visie om de krachten te bundelen en samen te werken. Deze visie is gebaseerd op de oproep tot eenheid onder Christenen in o.a. Johannes 17 en 1 Korinthen 12: ‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus’. Jezus roept Christenen op om geen onderscheid te maken naar bijvoorbeeld afkomst of vorm. De diversiteit van het Christendom is juist een grote kracht, omdat ze zo voor allerlei verschillende mensen betekenis kan krijgen op een manier die bij hen past.

SKIN-Rotterdam wil de internationale christelijke gemeenschappen zodat een krachtige positieve stem te zijn in de Rotterdamse samenleving en waar mogelijk daar buiten. Om dit te bereiken is het nodig dat zoveel mogelijk internationale christelijke gemeenschappen in Rotterdam zich aansluiten bij SKIN-Rotterdam zijn aangesloten. Naar schatting zijn er 175 -200 internationale christelijke gemeenschappen in Rotterdam. De speerpunten van SKIN-Rotterdam zijn ‘Stabiele Organisaties’ en ‘Gezonde families’. Gezonde families vormen de basis voor de stabiele organisatie van de christelijke internationale gemeenschappen. Andersom helpen stabiele organisaties ook voor een gezond familieleven binnen de gemeenschappen. Door verbinding met elkaar en de omgeving ontstaat vermogen en de ruimte om een krachtige positieve stem te laten horen en van betekenis te zijn voor de samenleving.

Ons logo laat zien dat wij verbindingen zoeken tussen de internationale en migrantenkerken en traditionele kerken, overheid en maatschappelijk middenveld en instanties. Door onze krachten te bundelen en onze expertise te delen kunnen we samen nog veel meer bereiken in en voor de samenleving.

Meer weten en op de hoogte gehouden worden?