Heeft uw kerk een kleinverbruikersaansluiting? Dan valt u onder het prijsplafond van de overheid voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat u niet meer betaalt dan een maximale prijs: tot een verbruik van 1200 m3 gas betaalt u € 1,45 per m3 gas, tot 2900 kilowattuur (kWh) € 0,40 per kWh elektriciteit. Dit betekent een korting op de energierekening. Gebruikt u meer? Voor stroom en gas die u meer gebruikt betaalt u de prijs van de energiemaatschappij.

Op de website van uw energiemaatschappij kunt u opvragen of u een kleinverbruikersaansluiting heeft.

Kijk of u in de toekomst gebruik kunt maken van Energie voor Kerken. Deze kerken kopen samen energie in omdat dat goedkoper is.

Verduurzamen – voor kerken die zelf een gebouw bezitten

Er zijn subsidies voor de verduurzaming van het gebouw. De subsidieregeling heet ‘duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA). Op dit moment is het geld op, maar in de loop van 2023 komt er nieuwe subsidie voor verduurzaming.

10 tips voor besparing van energie in het kerkgebouw

  1. Meten is weten. Meet de temperatuur en de luchtvochtigheid op verschillende tijdstippen en op verschillende plekken. Schrijf op hoeveel energie er is gebruikt na één kerkdienst. Kijk of het gebruik minder is bij de maatregelen die u neemt.
  2. Stel met een infraroodcamera vast waar “isolatie lekken” zitten en/of waar isolatie slecht is.
  3. Stel de maximum temperatuur in op ca 15 graden. Houdt hierbij rekening met een opwarming van de ruimte van 1 tot 1,5 graag per uur, om condensvorming op verkeerde plaatsen te voorkomen, die tot schade kan leiden.
  4. Zet de verwarming alleen aan als er een activiteit is en als het buiten koud is. Werk niet met een programma dat de verwarming automatisch aan zet.
  5. Zet de verwarming af halverwege een bijeenkomst. Test of het warm genoeg blijft.
  6. Als er weinig mensen naar de dienst komen, gebruik dan een kleinere ruimte als dat kan.
  7. Koop fleece dekens
  8. Gebruik warmtekussens voor oudere bezoekers van uw kerkdienst (bijv. van STOOV)
  9. Blijf zorgen voor voldoende ventilatie. Verse lucht warmt sneller op. Maar zet de deuren niet te lang open.
  10. Bespreek met de leiders en de kerkbezoekers hoe u energie bespaart en vraag iedereen om mee te helpen. Vertel de mensen in de kerk hoe u energie bespaart en hoeveel u daardoor minder uitgeeft.

Deze informatie komt van het CIO-K en is van 19 december 2022