Als voldoende ouders dat wensen, zijn openbare basisscholen in Nederland wettelijk verplicht om levensbeschouwelijke en godsdienstige vormingslessen aan te bieden. Deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten en betaald door de overheid. Ouders kunnen kiezen uit protestants-christelijke, rooms-katholieke, humanistische, islamitische of boeddhistische lessen. Zit uw kind op een openbare school en wenst u godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op school? Als ouder kunt u dit aankaarten! Zo kan uw kind en kunnen ook andere kinderen lessen krijgen waarin Bijbelverhalen worden verteld en verwerkt. Bij 7 leerlingen of meer kunnen de lessen gegeven worden. Wilt u meer info? Neem contact op met Doretta Hagoort, Docent Ambassadeur PC GVO, 06-547 824 80 / d.hagoort@pcgvo.nl. Kijk ook eens op  www.pcgvo.nl