Eén van de kerntaken van een pastor is het verlenen van geestelijke ondersteuning aan gemeenteleden, en soms aan mensen van buiten de kerk. De Bijbel biedt hiervoor basisprincipes. In vier webinars (26 okt-16 nov) verkennen we het terrein van de geestelijke zorg en hoe zij toegepast kan worden in deze wereld, waarin culturele diversiteit de dagelijkse realiteit is. Meer informatie vind je hier.

Share This