Zaterdag 23 januari om 21.00 uur gaat de avondklok in. Een nieuwe stap in de strijd tegen corona. Wat betekent dit voor kerken? De avondklok geldt van 21:00 tot 4:30, vanaf 23 januari tot in elk geval 10 februari. Wat er daarna gaat gebeuren, is nog niet bekend. De regels van de avondklok staan hier uitgelegd.

 

 

Kerken kunnen voor dringende en/of noodzakelijke werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, een beroep doen op een van de uitzonderingen op de regels voor de avondklok, Hierbij valt te denken aan crisispastoraat, digitale kerkdiensten en niet uit te stellen voorbereidingen van uitvaarten. Elk kerkgenootschap bepaalt zelf wat als echt noodzakelijk wordt verstaan in uw kerk, maar wordt geacht zich zo veel mogelijk aan de regels van de avondklok te houden.

Voor elke pastor of andere medewerker die tijdens de uren waarop de avondklok geldt naar buiten gaat, moeten 2 verklaringen worden opgemaakt. Deze verklaringen moet u meenemen als u naar buiten gaat en bij controle moet u ze kunnen laten zien (eventueel ook digitaal op uw telefoon).
1. de zogenaamde werkgeversverklaring waarin het bestuur of de oudstenraad van de kerk aangeeft wat de noodzakelijke werkzaamheden zijn voor deze persoon. Zij moeten het formulier ‘Werkgeversverklaring’ (zie onder) invullen voor hun voorgangers of pastoraal werkers.
2. een eigen verklaring, namelijk het ingevulde formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ (zie onder). Alleen formulieren van de overheid kunnen worden gebruikt als legitimatie om na 21.00 uur op straat te zijn.

Aanvullende informatie:

– Er is ook een uitzondering voor mantelzorg. Dat geldt bijvoorbeeld als u noodzakelijke zorg moet verlenen aan een familielid, die niet kan wachten tot Daarvoor dient een ingevuld formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ te worden meegenomen.
– In de tekst van verklaring voor deze medewerkers dient het woord “vrijwilliger” te worden vermeden.
– Alleen formulieren van de overheid kunnen worden gebruikt als legitimatie om na 21.00 uur op straat te zijn.
– Een onterecht afgegeven verklaring is valsheid in geschrifte en dus strafbaar.
– Het maximaal aantal aanwezigen bij een uitvaart (ook in een kerkgebouw) is met ingang van maandag 25 januari a.s. teruggebracht tot 50 personen.

U vindt hier alle uitleg over de precieze regels, de uitzonderingen en de formulieren.

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het invullen van deze formulieren? Dan kunt u contact opnemen met SKIN-Rotterdam: karin@skinrotterdam.nl 06 81691670

Share This