Post voor het Paleis
Ouderen worden opgeroepen om voor Koningsdag brieven te schrijven aan de Koning. Over ervaringen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar waarin we te maken kregen met een pandemie. Doet u ook mee?

Post voor het Paleis – Schrijft u een brief aan onze koning: Willem Alexander?

NOOM roept u op ook een brief te schrijven
NOOM ziet dat ook migrantenouderen een brief schrijven aan de Koning over hun ervaringen, maar vooral ook over hun dromen van een gedeelde en perspectiefvolle toekomst , waarin het voor iedereen in Nederland prettiger is om oud te worden.

Waar zou de brief over moeten gaan? Alles mag, de tijd waarin we zitten, de zoektocht naar wijsheid of geluk, anekdoten, levenslessen, adviezen, mooie en minder mooie ervaringen van deze coronatijd. Verhalen die verbinden door herkenning, troost of plezier.

TIP: schrijf de brief samen met uw (klein)kind of een kind waar u wel eens voor zorgt. Zodat de jeugd van nu leert van u en uw levenswijsheid, en u van de jonge generaties. Of samen met een vrijwilliger of mantelzorger. Zo inspireren we elkaar.

Als u meedoet, is het volgende van belang:
-Stel een brief op met maximaal 300 woorden, met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd, en stuur het op vóór 10 april – bij voorkeur – per email naar: post@postvoorhetpaleis.nl of anders opsturen naar: Dick Steenks (secretaris Oranjebond), Kerkweg 11, 4424 NJ Wemeldinge.

-Graag ook een kopie mailen/sturen naar lameiro@netwerknoom.nl van Noom zodat de brief als u dat wenst uw brief op de website van Noom komt.

– U heeft de geleverde inzending zelf geschreven en staat garant voor het auteursrecht op de geleverde tekst. Uw bijdrage is vrij van plagiaat, dus origineel en authentiek.

– U geeft de Koninklijke Bond van Oranjevereniging (KBOV) toestemming om uw inzending openbaar te maken via postvoorhetpaleis.nl en eventueel later te verveelvoudigen in een publicatie.

Als uw verhaal uitgekozen wordt voor een schriftelijke publicatie, dan wordt contact met u opgenomen

Share This